Makilahok sa pag-donate ng libro

May 23, 2007

Kung sino po ang gustong lumahok sa donate-a-book na kasalukuyang proyekto ng brigadaeskwela, ipagbigay alam lamang po sa number na ito: 0919-5215596
 
Ang mga makakalap na libro ay ipapamahagi at ilalagay sa library ng Sto. Nino Elementary School sa Marikina City. Ito ang unang proyekto ng Brigadaeskwela para tulungan ang ating mga kapatid sa pampublikong paaralan.
 
Kung sino po ang interesado na sumali, ay ipagbigay alam lamang po kay Froi (0922.820.8013) o kay Cris (0917.800-0048) .
 
Ang ADD Up! Volunteer Group ay buong-pusong nakikilahok sa mga ganitong proyekto upang isakatuparan ang isa sa mga prinsipyo ng grupo : Educational Reform. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang grupo na gumawa ng isang malaking hakbang para sa pagbabago at ikauunlad ng ating lipunan.
 
Maraming Salamat po at aasahan namin ang tulong ninyo!

Advertisements
%d bloggers like this: